RS Computers

Blej me keste

Produktet tona mund të blehen me këste nëpërmjet kontratës e cila lidhet në mes të blersit dhe RS COMPUTERS . Blerja mund të bëhet deri me 6 këste pa interes për produktet mbi 300€, pa pasur nevoj për kredit kartel. Pagesa e këstit të parë duhet të bëhet me nënshkrimin e kontratës ndërsa këstet e tjera mund ti paguani cdo muaj në lokal apo edhe me transfer bankar, në një afat 5 ditor që caktohet nga klienti.
Në momentin e lidhjes se kontratës klienti merr edhe faturën e rregullt ku mundet nëpërmjet saj mund ti realizoj pagesat e kësteve
Kontrata lidhet në piken tonë të shitjes si dhe dokumentet e nevojshme për të realizuar këtë kontratë janë:
• Leternjoftimi i klientit
• Trusti pensional ( Dëshmi 6 mujore e trustit)
• Kontrata e punës ( Aktive )
Dokumentet e kĂ«rkuara duhet ti dĂ«rgoni nĂ« emailin : [email protected] . Dhe do tĂ« kontakoheni pas verifikimit tĂ« tyre

Vërejtje : Në rast të vonimit të pagesave të kësteve ,fatura dhe kontrata dërgohet menjëherë tek përmbaruesi